Avtalevilkår

Hundehotell


Ankomst
Når hunden din skal leveres hit til oppholdet er det greit at du har luftet den godt før ankomst, alternativt at du tar deg tid til dette her. Vi har som rutine at du kommer inn i resepsjonen og sjekker inn, uten hund. Vi blir så med ut og henter hunden. Dere tar da farvel der ute ved bilen. Dette bidrar til at eksisterende gjester forholder seg mest mulig til ro, det bidrar også til at din hund glir lettere inn i hotellmiljøet.


Ta gjerne med egen seng eller liggepledd til hunden. Gi oss beskjed hvis du ikke ønsker at hunden din skal avbildes og legges ut på sosiale medier. Hører vi ingen ting så antar vi det er akseptert og bildene kan også bli brukt til markedsføring.

 

Tispe med løpetid?

I høysesong har vi begrenset mulighet til å ta imot tisper med løpetid, ta kontakt med oss vedr løpetid og sesong.

 

Generelt

Hunden din skal ha gyldig vaksinasjon, minimum dhppi. Opprett bruker hos oss og last opp vaksinekortet som PDF. Om ikke skal helsekortet medbringes. Dette lagres her hos oss. Er det ikke avklart om hunden er vaksinert vil det bli tillegg i pris, dette begrunnes med at hunden vil måtte settes i isolat og må behandles som en mulig smittekilde. Fra privatpersoner tar vi kun imot hunder som fremstår som «friske og raske». Eier er pliktig til å informere om evt «skjulte feil og mangler», dette kan eksempelvis være at hunden har en brukket tann, kloløsning, diare siste dager, alvorlig skadet eller syk siste året etc.

 

Har du noen annen vesentlig informasjon om din hund er det viktig at du deler denne med oss. Vi trenger kanskje å justere våre rutiner for å ivareta nettopp din hund best mulig. Legg også merke til at vi ikke kan holdes ansvarlig for skade hunden måtte påføre seg selv, andre hunder, eller annen manns eiendom. Alle evt økonomiske utlegg vil bli belastet eier. Vi tar heller ikke ansvar for om din hund skulle bli syk/alvorlig syk/dø under eller etter oppholdet. Dette gjelder såfremt vi ikke har utvist grov uaktsomhet ved våre rutiner. Ved oppdukkende behov for veterinær vil dette også bli belastet eier - vi anbefaler derfor at hunden er forsikret slik at man er rustet dersom uhellet skulle være ute.

 

Avbestilling

Reserverte opphold kan bli krevd I sin helhet dersom oppholdet avbestilles senere enn 5 virkedager før bestilt ankomst. Avbestilling 5-10 dager før kan bli beleastet med 50 % av totalbeløpet.

 

Inn og utlevering

Det er faste inn og utleveringstider som er valgbart under booking, levering og henting utover oppgitte faste tider kan bli belastet inntil kr 500,- pr gang. Dette må uansett avtales med oss på forhånd, og begrunnes med at kanskje må forlenge vår tid på vakt, eller må møte opp mellom våre faste arbeidsvakter.

Hundepark

Hundeparken er åpen for alle. Vi krever er at dere plukker opp hundemøkk fra din egen hund, alternativt ta med en annen's og kast det i utsatte søppeldunker. Priser gjelder uavhengig av hvor mange hunder du har.

 

Du kan maks reservere 1 time av gangen og booking skal betales med en gang. Du må da altså ha brukt din time før du reserverer neste. Du må gjerne ha med hundevenner inn i parken, de betaler da for seg. Prisen er pr husstand. Du som booker parken er ansvarlig for å enten vipse for de andre, eller oppfordre dem selv til å gjøre det. Det er du som reserverer som bestemmer hvem som skal komme inn i parken. Man kan også komme på drop-in dersom man ser at det er ledig, og man betaler da før bruk.

 

Det er også muligheter for åpen fripark, dette er opplyst som egne tider og prisen her er kroner 50,- pr husstand.

I disse tilfeller må dere selv vurdere nøye om dere og hunden deres «matcher» med dem andre i parken.

 

All bruk av parken foregår på eget ansvar og eier skal være innenfor gjerdet med sin hund. Den skal altså ikke overlates til seg selv. Vi ønsker å bli orientert om evt feil og mangler ved gjerdet eller annen relevant informasjon som går på sikkerhet. Vi tar også imot tips som kan bidra til at parken blir et enda triveligere sted å være for hunden og deg. Betaling gjøres til vipps bedriftsnr 90370, skaugom hundesenter.

 

Vi oppfordrer alle brukere til enhver tid ha gyldig vaksine. Dette er av hensyn til din og andre hunders helse.